Etusivu :: Oppilashuolto :: Kuraattori

 

Koulukuraattori eli kurre on koulun sosiaalityöntekijä. Työhön kuuluu niin yksittäisten oppilaiden kuin koko kouluyhteisön hyvinvoinnin tukeminen. Kuraattori tekee tiiviisti yhteistyötä oppilaiden, perheiden ja koulun henkilökunnan kanssa. Koulukuraattori on koulun oppilashuoltoryhmän vakinainen jäsen.

Koulukuraattori työskentelee koulun tiloissa, lähellä oppilaita. Oppilaat voivat itse ottaa yhteyttä kuraattoriin jos heillä on huolia joista he haluaisivat jutella jonkun aikuisen kanssa. Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä kuraattoriin jos heillä on kysymyksiä koskien lapsensa koulunkäyntiä tai ovat muuten huolissaan lapsestaan. Myös koulun henkilökunta voi konsultoida kuraattoria ja tarvittaessa pyytää kuraattoria tapaamaan oppilaita koulussa.

Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä, esim.

  • kun koulussa tuntuu vaikealta ( esim. koulukiusaaminen, motivaatio-ongelmat )
  • kun vapaa-aikana tuntuu vaikealta ( esim. kaverisuhteet, harrastukset )
  • kun kotona tuntuu vaikealta ( esim. riitelyä sisarusten tai vanhempien kanssa, muutoksia perheessä )
  • kun henkilökohtaiset asiat painavat (esim. yksinäisyyden tunne, alakuloisuus, omaan kehitykseen ja kasvamiseen liittyvät muutokset)

Kuraattorin työ on luottamuksellista ja kuraattorilla on vaitiolovelvollisuus.
Lastensuojelulaki (417/2007), Perusopetuslaki (628/1998), Laki perusopetuslain muuttamisesta (477/2003, 642/2010, 1352/2010)

 

Kirkonkylän koulun kuraattorina toimii Eva Holmberg, puhelin 0440 555 406, sähköposti  eva.holmberg@loviisa.fi

Kuraattori on tavattavissa koululla joka toinen keskiviikko (parilliset viikot).