Etusivu :: Opetussuunnitelma :: Arviointi

ARVIOINTI
 

ITSEARVIOINTI

Oppilasta pyritään ohjaamana oman työskentelynsä arvioinnissa koko kouluajan.Vähintään kerran lukuvuodessa suoritetaan kokonaisvaltainen oppilaan työskentelyn itsearviointi kirjallista arviointilomaketta käyttäen.


OPETTAJAN SUORITTAMA ARVIOINTI

Opettaja suorittaa oppilasta koskevaa jatkuvaa arviointia.  Vuodenvaihteen molemmin puolin oppilas osallistuu huoltajien kanssa arviointikeskusteluun opettajan kanssa. Tämä arviointikeskustelu korvaa ns. joulutodistuksen. Oppilaan itsearviointilomakkeeseen tulee mukaan myös opettajan näkemys.
Varsinainen oppilasarviointi suoritetaan lukukausien päättyessä 1-4 luokilla sanallisena arviointina ja 5-6 luokilla numeroarviointina.


KOULUN TOIMINNAN ARVIOINTI

Jotta koulun toiminnan tulosta ylipäätään voidaan arvioida, tulee se ensin määritellä.
Käytämme seuraavaa määritelmää: "Koulun tulos on sellainen oppilaassa tapahtuva positiivinen muutos, joka on koulun tavoitteiden suuntainen, koulun aikaansaama ja tapahtuu oppilaassa kouluaikana tai sen jälkeen."

Näin määriteltyä tulosta pyrimme arvioimaan

1. opettajien tavoitekeskusteluissa
2. vanhemmille ja oppilaille suunnatuilla kyselyillä
3. lukukausittaisilla vanhempien ja opettajien välisillä keskusteluilla.